Manteisiwch ar ein cynigion arbennig

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd. Mae gennym wahanol fathau o gategorïau ymaelodi i adlewyrchu anghenion y trigolion lleol, pobl sy’n byw ymhellach i ffwrdd ond sy’n ymweld yn rheolaidd ar hyd y flwyddyn a’r rhai sy’n dod ar eu gwyliau i’r ardal. Rydym hefyd yn cynnig opsiynau talu hwylus gyda thanysgrifiadau misol drwy archeb sefydlog.

Golffwyr Iau – cynnig arbennig

Rydym yn awyddus iawn i annog aelodau iau (o dan 16 oed) ac mae'n bosibl ymaelodi am ddim am flwyddyn os ydych yn byw ar yr ynys neu os yw eich rhiant yn aelod llawn, yn aelod y tu allan i’r sir neu’n aelod dros yr haf.

 

Tanysgrifiadau i Aelodau Newydd 2017

Categorïau

Prisiau

Manylion

Oedolyn (dynion) llawn £350 (£570)* Gellir talu drwy archeb sefydlog bob mis
Oedolyn (merched) llawn £350 (£550)* Gellir talu drwy archeb sefydlog bob mis
Aelod iau llawn £5 (£5)* Aelodau iau am ddim. Treth GUW yw’r tâl o £5
     
Oedolyn (dynion) y tu allan i’r sir £300 (£342)* Prif gartref oddi ar yr ynys
Oedolyn (merched) y tu allan i’r sir £300 (£342)* Prif gartref oddi ar yr ynys
     
Ymunwch am wythnos:    
1 Person £99  
2 Berson £170  
3 Person £230  
4 Person £275  
     
Aelodaeth Arbennig yr Haf
merched a dynion
£250.00 Cynnig arbennig o 1 Gorffennaf i 31 Awst
(10% reduction for 2 or more joining at the same time)
Aelodaeth Arbennig y Gaeaf
merched a dynion
£150.00 Cynnig arbennig o 1 Hydref i 31 Mawrth
*tanysgrifiadau arferol mewn cromfachau

Ymunwch am wythnos

Cewch chwarae cymaint o golff ag y mynnwch am wythnos yn yr haf am ddim ond £100 y pen. Dewch â phartner neu ffrindiau gyda chi i gael gostyngiad sylweddol.

1 person: £99
2 berson: £170
3 person: £230
4 person: £275

Cynllun Aelodaeth yr Haf

(1 Gorffennaf – 31 Awst)

Mae Rhosneigr a’r cyffiniau’n gyfrchfan wyliau boblogaidd yn ystod misoedd yr haf, a daw nifer o deuluoedd yma i aros mewn tai haf, tra bod eraill yn rhentu tai, yn carafanio neu wersylla. Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i gynnig aelodaeth dros yr haf am brisiau gwych. Gallwch chwarae faint a fynnwch ar amseroedd tïo sydd ar gael rhwng 1 Gorffennaf a 31 Awst am ddim ond £250*. Dewch â ffrind i fanteisio ar yr un cynnig a rhannwch ostyngiad o 10% . 2 aelodaeth yr haf am £450.*

*amodau’n berthnasol. ffoniwch Gary ar 01407 811127 i gael mwy o wybodaeth

Cynllun Aelodaeth y Gaeaf

(1 Hydref – 31 Awst)

Mae ein cwrs golff yn enwog am fod yn agored fwy neu lai drwy’r gaeaf gyda grin a thïau addas. Nid oes unrhyw fatiau gaeaf na griniau dros dro yma. Yn ogystal â hyn, cewch werth arbennig am arian yn y gaeaf - dim ond £150.00 yw aelodaeth y gaeaf am 6 mis*

*amodau’n berthnasol. ffoniwch Gary ar 01407 811127 i gael mwy o wybodaeth

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.