Llety gyda phrisiau arbennig i chwarae golff yng Nghlwb Golff Ynys Môn

Gwesty’r Bulkeley, Biwmares

Bulkeley

Codwyd yr adeilad Sioraidd arbennig hwn yn 1832. Bellach mae gan y gwesty 43 o ystafelloedd gwely en suite, bwyty arbennig, bar a lolfa. Mae lifft ar gyfer pob ystafell wely a chyfleusterau ar gyfer gwesteion anabl.

I bobl fusnes, mae’r gwesty’n cynnig gyda lle i 2 i 150 o bobl. Gellir cynnal priodasau sifil yno a gall y gwesty wneud yr holl drefniadau angenrheidiol ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae Gwesty’r Bulkeley’n cynnig ‘Blas ar Gymru’ ac mae'n ymfalchïo yn y cynnyrch lleol creadigol y mae'n ei ddefnyddio yn ei fwytai.

Ffoniwch +44 (0) 1248 810 415 neu e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gwesty Cymyran, Caergybi

Cymyran

Mae Gwesty Cymyran ar arfordir gorllewinol Môn ac yn lle delfrydol i aros ar yr Ynys a gweld popeth sydd ganddi i’w gynnig. Mae’r gwesty chwaethus a modern hwn yn lle delfrydol i unrhyw un sydd eisiau ymlacio, gwyliau gweithgareddau, neu aros noson ar y ffordd i Iwerddon. Gall gwesteion fwynhau’r wlad gan mai dim ond ychydig funudau i ffwrdd mae traethau tawel a glân, Llwybr Arfordir Môn a gwarchodfeydd natur RSPB. Beth am fanteisio ar ein dewis o wyliau gweithgareddau? Mae pecynnau golff, marchogaeth a cherdded ar gael – holwch am wybodaeth.

Ffoniwch +44(1407)742858 neu e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.