Golff a gwylio awyrennau

Mae Clwb Golff Ynys Môn ym mhentref braf Rhosneigr a hwn yw’r cwrs lincs gorau ar yr ynys, mewn gwirionedd yr unig lincs ar yr ynys. Fe’i cynlluniwyd 100 MLYNEDD YN ÔL GAN YR ENWOG Harold Gorsefall Hilton, a enillodd y Gystadleuaeth Agored ac a gynlluniodd nifer o gyrsiau yn cynnwys cwrs y Royal Liverpool.

Gyda dim ond ugain byncer, dim un goeden ac afon ar y 18fed, mae’r cwrs yn dal yn her sylweddol ac yn bleser pur i’r rhai sy’n hoff o chwarae golff.

Efallai nad oeddech yn gwybod y gallech chi weld yr awyrennau canlynol yn hedfan yn agos iawn tra ydych ar y lincs. Gallech weld Merlins o Boscombe Down, mae’r Strike Eagles Amercianaidd yn ymwelwyr rheolaidd, fel arfer fesul dwy o Fakenham. Gallwch weld Black Hawks bob dydd ac mae ymweliad achlysurol o Scampton gan fflyd o awyrennau enwog y Red Hawks, y Red Arrows. Awyren arall yn Rhosneigr yw’r Griffin du a melyn, edrychwch am y rhain yn ymarfer a hofran dros y nawfed grin.

Roedd yr Harriers llwyd gwych a’r Sea Kings melyn hefyd yn arfer hedfan yma, ond prin y gwelir nhw bellach. Un ffaith na ŵyr llawer o bobl yw bod yr enwog Blackbird wedi dod yma o America yn y 1980au, awyren a allai hedfan i gwr y gofod. Efallai rhyw ddydd y cawn weld un arall o awyrennau mwyaf amlddefnydd America, yr Osprey.

blackbird dan pascoe 34549695492 64a35375c0 o

Felly os ydych yn hoff o’r adar metel hyn a’ch bod yn mwynhau gêm o golff ar lincs a chlwb cyfeillgar, cysylltwch â Gary ar 01407 811127 a dewch i chwarae ar y cwrs golff mwyaf diddorol o bosibl yn y wlad.

Nodwch: mae Clwb Golff Ynys Môn wedi’i leoli ym mhen draw prif redfa Llu Awyr y Fali, un o ganolfannau prysuraf y wlad. Mae'n gartref i ysgol hyfforddi jetiau cyflym Llu’r Awyr a’r uned chwilio ac achub ar gyfer holl beilotiaid hofrenyddion milwrol. Yn y ganolfan hon hefyd caiff peilotiaid o wledydd eraill eu hyfforddi ac mae rhai o awyrennau milwrol gorau’r byd yn dod yma’n aml.

34549693212 dfaf4a9093 o  34580492261 ab7f0ae031 o

Mae croeso i aelodau newydd ddod i mewn, gwylio’r awyrennau a chael diod neu ginio.

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.