Rydych wedi cyrraedd oed ymddeol ac mae’n amser i gael hwyl a gwneud ffrindiau newydd.  Wel, beth am ymuno gyda’r adran hŷn yng nghlwb golff Ynys Môn, Rhosneigr?

Mae ganddom grŵp o aelodau hwyliog, llon, clên a chyfeillgar sy’n cyfarfod  pob dydd Mawrth ac Iau.

Mae ganddom bwyllgor sy’n trefnu amryw o gystadlaethau gwahanol ee, yn erbyn clybiau eraill – gartref ac i ffwrdd,  diwrnod allan i glwb diarth gyda bwyd  a diod,  cystadlaethau agored i’r adran hŷn mewn clybiau yng Ngogledd Cymru ynghyd ac amrywiaeth o gystadlaethau  ar ffurf gwahanol ar ddydd Mawrth ac Iau gyda ‘Eclectig’ ac ‘Aggregate Stableford’, yn y Gaeaf.

Dewch draw cyn 8.45yb ar ddydd Mawrth neu dydd Iau am gêm a cadwch olwg ar ein tudalen Gweplyfr/Facebook ac ar yr hysbysfwrdd yn y clwb am fanylion a newyddion.Newyddion yr adran hŷn

Chwaraewch yn y clwb sydd bob amser yn agored

Dros 55 oed ac awydd cael hwyl?
Dewch draw ar fore Mawrth neu Iau cyn 08.45, a holwch am Wow. Byddwch yn siŵr o gael hwyl yn ein cwmni.

I weld y newyddion diweddaraf am yr adran hŷn cliciwch yma i fynd i’n tudalen Facebook.

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.