Croeso i gwmni Anne Wilson Cordon Bleu sy’n darparu ein gwasanaeth arlwyo newydd.

Mae bwydlen Bar y Clwb ar gael bob dydd, ar wahân i ddydd Llun.

Croeso i rai nad ydynt yn aelodau

Mae gan y Clwb 3 ystafell y gallwch eu llogi ar gyfer digwyddiadau

Ystafell Canmlwyddiant

centenary room 2018

Mae lle yn hon i 20 o bobl eistedd i gael cinio cyfeillgar nu gallwch ei llogi i gynnal cyfarfod ayb. Mae Wifi a thaflunydd ynddi.

Ystafell Fwyta

Dining room

Yn ôl y galw poblogaidd, bydd cinio dydd Sul ar gael y rhan fwyaf o ddydd Sul, ffoniwch 01407 811127 i archebu. Bydd y dyddiadau i’w gweld ar y cylchlythyrau a’r wefan.

Prif Lolfa

main lounge 2018

Mae lle i 60 o bobl eistedd yn y brif lolfa a gellir ei llogi ar gyfer digwyddiadau mawr.

I logi ystafell neu drefnu digwyddiad ffoniwch ni ar 01407 811127

Anne Wilson Cordon Bleu Catering

Anne Wilson Cordon Bleu Catering – mae hefyd yn cynnig gwasanaeth ar gyfer Priodasau, Partïon, Angladdau, Cynadleddau.

Ewch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth

I logi ystafell neu drefnu digwyddiad ffoniwch ni ar 01407 811127

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.