Iechyd a Diogelwch

Rydym yn ystyried iechyd a diogelwch o ddifrif yn CGYM ac mae'n bwysig bod pob aelod yn dod yn gyfarwydd â’r holl wybodaeth iechyd a diogelwch berthnasol.

Mae Asesiad Risg cynhwysfawr ar gyfer y cwrs 18 twll sy’n cynnwys Asesiad Risg fesul twll. Mae hwn i’w gael ar hysbysfyrddau prif lolfa’r clwb, ystafell newid y dynion, ystafell newid y merched ac yn y siop broffesiynol.

Cliciwch yma i lawrlwytho crynodeb o’r wybodaeth bwysicaf.

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.