Pauline Rigby President 2017 2019

Llywydd - Pauline Rigby

Mae Pauline Rigby wedi bod yn aelod o glwb golff Ynys Môn ers 2009. Wedi bod yn Gapten y Merched ac wedi eistedd ar Brif Bwyllgor y clwb, Pwyllgor y Tŷ a hefyd yn ysgrifennydd Pwyllgor y Merched. Mae’n anrhydedd cael fy newis yn ddynes gyntaf i fod yn Llywydd o’r clwb hanesyddol hwn.

Rwyf yn mwynhau awyrgylch croesawgar y clwb a chyfarfod a phobol arbennig, ond rwyf angen mwy o amser i chwarae golff!

Martin Topps Captain 2017 2018

Capten - Martin Topps

Mae Martin Topps wedi bod yn aelod o’r clwb golff ers 2009 pan ddechreuodd chwarae golff yn weddol hwyr mewn bywyd. Rwyf wrth fy modd yn chwarae ar y cwrs lincs gwych hollol naturiol yma. Mae chwarae llawer o golff yn y de-ddwyrain wedi gwneud i mi sylweddoli ein bod wedi ein difetha yn y clwb croesawus arbennig yma.

Mrs Morwenna Jones Lady Captain 2017 2018

Capten y Merched - Morwenna Jones

Mae Morwenna Jones wedi bod yn chwarae golff ers pymtheg mlynedd ac wedi bod yn aelod o glwb golff Ynys Môn ers deg mlynedd. Fy nymuniad yn ystod y flwyddyn yma yw gweld mwy o bobol ifanc a marched yn cymryd golff i fynnu ar y cwrs lincs arbennig yma.

 

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.