Yr unig lincs ar Ynys Môn – ar hyd y flwyddyn.

Gan fod y cwrs lincs gwych hwn ar rostir a thwyni tywod mae'n bosibl chwarae golff yma ar hyd y flwyddyn. Mae’r pridd tywodlyd yn draenio’n arbennig o dda. Nid oes unrhyw goed na llwyni yma, dim ond golygfeydd hardd a mynyddoedd Eryri a Phen Llŷn yn y pellter.

Golff diddorol a heriol

Waeth beth fo’r tywydd, boed yn wyntog ai peidio, mae’r cwrs hwn bob amser yn ddiddorol a heriol, ac eto mae ymdeimlad cynnes a chyfeillgar yma ar gyfer golffwyr â handicap uchel hefyd, lle mae siot fyrrach a sythach yn help.

Wrth i gerdded i lawr y llwybr at y ti cyntaf, oedwch ar y bont ac edrychwch ar y 18fed ffordd deg a diwedd y cwrs ar draws yr afon. Dyma ffordd wych i orffen rownd o golff.

Gallwch weld mwy ar y cwrs drwy glicio ar rif y tyllau isod.

Cliciwch yma ar gyfer y cerdyn sgorio.

 

Arrow
Arrow
Twll 1 - Hawdd iawn yw cael eich twyllo i feddwl bod y par 3 hwn yn un syml. Ond 192 llath oddi ar y ti melyn, mae ‘na ddilema. Ydy’r gwynt yn help ynteu’n rhwystr? Ydy hi’n chwythu ar draws tuag at y Virgin Express i Lundain ar yr ochr dde? Yna, mae’r ffos ar y chwith yn hudo’r bêl. Ceisio’i chadw’n syth yw’r peth gorau, mae’n debyg!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Full screenExit full screen
Slider

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.