Ar agor ar hyd yn flwyddyn

Ein nod yw eich bod yn cael hwyl, yn mwynhau eich hun, yn cael croeso cynnes a gwerth am arian. Mewn gwirionedd, ar ein cwrs golff ni y cewch chi’r gwerth gorau am arian ar yr ynys hardd hon. Yn ogystal â hyn, ar ôl i chi chwarae rownd o golff, cewch eistedd yn y lolfa yn ein clwb golff, sy’n edrych dros y cwrs, gan ail-fyw’r eiliadau cofiadwy a dewis beth i’w fwyta o fwydlen arbennig Anne. Tra ydych yma, beth am gael golwg ar yr ystafell sy’n dathlu ein canmlwyddiant a’n hanes.

Rydym yn falch o’n cwrs golff braf ac rydym yn hynod o falch o fod yn rhan o gymuned Môn a chynnig cyfle i drigolion lleol yr ynys ac ymwelwyr fel ei gilydd fwynhau golff ar hyd y flwyddyn. Daw nifer o ymwelwyr yma i fwynhau ein traethau hardd, y golygfeydd naturiol gwyllt, y cyfleoedd arbennig i wylio adar ac wrth gwrs, awyrennau’r Llu Awyr yn y Fali. Yn ogystal â hyn, mae’r Jetlif yn cynhesu Ynys Môn a thra bod hinsawdd sychach yma nag yn ardal gyfagos Eryri, mae’r ffaith ein bod yn wynebu’r de-orllewin yn golygu ein bod yn cael llai o law na gweddill yr ynys. Mae Rhosneigr yn bentref braf gyda’i dai gwyngalchog a’i awyrgylch arbennig. Mae llawer i’w wneud yma heblaw am chwarae golff.

Felly, os ydych yn bwriadu cael gwyliau golff, neu chwarae yn ein cystadlaethau agored, neu’n dymuno trefnu diwrnod gwych i’ch ffrindiau neu gymdeithas, mae croeso i chi ddod draw. Rydym yn sicr y byddwch yn dychwelyd yma.

Ac wrth gwrs, os ydych yn dymuno ymaelodi, mae croeso i aelodau newydd bob amser. Mae cynigion arbennig i aelodau y tu allan i’r sir, aelodaeth y gaeaf ac opsiynau hwyluso taliadau lle gallwch dalu dros gyfnod. Mae mwy o fanylion yma. Chewch chi ddim lleoliad mor wych, golff o safon mor arbennig a chystal gwerth am arian mewn awyrgylch cyfeillgar yn unman arall.

Felly, dewch draw i fwynhau eich hun a dychwelyd yn fuan. Cewch amser wrth eich bodd.

Ac wrth gwrs, ar ôl bod yma, rhowch eich adborth i ni er mwyn i ni allu parhau i wella.

Prisiau

Gaeaf
  (1st Tach - 31st Maw)
Dydd llun £15.00
Dydd Mawrth - Dydd Gwener £20.00
Rownd Penwythnos £25.00
Cyfnos Ganol Wythnos (from 4pm) ----
Cyfnos Penwythnos (from 4pm) ----
Aelodaeth wythnos - haf ----
Gostyngiadau Eraill (cymdeithasau ayb) Cysylltwch â ni

 

Haf
  (1st Ebr- 3th Meh) (1st Gor - 31st Aws) (1st Med - 31st Hyd)
Dydd llun £20 £20 £20
Dydd Mawrth - Dydd Gwener £30 £35 £30
Rownd Penwythnos £35 £40 £35
Cyfnos Ganol Wythnos (from 4pm) ½ Pris ½ Pris ½ Pris
Cyfnos Penwythnos (from 4pm) ½ Pris ½ Pris ½ Pris
Aelodaeth wythnos - haf £99 £99 £99
Other Discounts (societies etc.) Cysylltwch â ni    

Martin Topps Captain 2017 2018

Ein Capten

Cyfarchion i’n holl ymwelwyr. Cewch groeso cynnes a phrofiad pleserus yma.

Ac wrth gwrs, mae digonedd o bethau i’w gwneud yn yr ardal hardd hon, o draethau gwych, i lwybrau hyfryd a llefydd diddorol i unrhyw un yn eich cwmni fydd ddim yn chwarae golff.

Dewch draw i gael diwrnod i’r brenin.

Dymuniadau gorau.

Martin Topps (Captain)

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.