"Y Palethorpe" £40

Rhôl cig moch/sosej, te neu goffi ar ôl cyrraedd
18 twll o Golff
Pryd 2 gwrs blasus ar ôl chwarae

"Y Ravenscroft" £30

Te neu goffi ar ôl cyrraedd
18 twll o Golff
Cawl cartref a brechdan
a choffi neu de ar ôl chwarae

"Y Stinton Lowe" £25

Rhôl cig moch/sosej, te neu goffi ar ôl cyrraedd
18 twll o Golff

Am becynnau ar gyfer Cymdeithasau ffoniwch Gary Coppell ar 01407 811127 i gael y cynigion cyffrous diweddaraf

Os hoffech wybodaeth am fwydydd sy’n cynnwys alergenau holwch aelod o staff arlwyo a fydd yn barod i’ch helpu.

Gallai rhai o’n prydau gynnwys olion cnau.

Anne Wilson Cordon Bleu Catering – mae hefyd yn cynnig gwasanaeth ar gyfer Priodasau, Partïon, Angladdau, Cynadleddau.

Ewch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth

hot fork buffet

Mae Clwb Golff Ynys Môn yn awyddus i annog pawb i chwarae golff ac rydym yn croesawu aelodau newydd.

Archebu amser Tïo trwy ein system ar-lein.